Μέρες Μαθημάτων:

 Δευτέρα:20.30-21.30

Τετάρτη:20.30-21.30

Παρασκευή:20.30-21.30